Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος QProperties (www.qproperties.gr) ανήκει στον όμιλο εταιρειών Qualco με την επωνυμία " QRES Cyprus Ltd" και τον διακριτικό τίτλο "QRES", με έδρα στη Λευκωσία, Κύπρος Ακροπόλεως 66, Στρόβολος 2012, με Αριθμό Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 403096 (εφεξής "QRES").

Η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου δεν είναι υποχρεωτική. Με τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, ο επισκέπτης/χρήστης (εφεξής "Χρήστης") συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των εικόνων, των φωτογραφιών και του υλικού που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο (https://qproperties.gr/Home/Terms). Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους πριν κάνει χρήση των υπηρεσιών του και σε περίπτωση που διαφωνεί, οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του παρόντος Ιστοτόπου.

Οι παρόντες Όροι , όπως αυτοί τροποποιούνται περιοδικά, τίθενται σε ισχύ με την είσοδό σας στον Ιστότοπό μας - ανεξάρτητα από την ηλεκτρονική συσκευή μέσω της οποίας πραγματοποιείται η πρόσβαση - και/ή τη χρήση υλικού από τον Ιστότοπο μας. Με την είσοδό σας στον παρόντα Ιστότοπο θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση των παρόντων Όρων και ότι τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι από κάθε αξίωση που μπορεί να προκύψει από την επίσκεψή σας στον παρόντα Ιστότοπο.

Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας μας και των σχετικών υπηρεσιών, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη Πολιτική Απορρήτου .

Χρήση Ιστοτόπου

Κάθε Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου. Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου δεν αποτελεί, ούτε μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλών, άμεση ή έμμεση προτροπή προς τους Χρήστες να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου βασίζεται στην κρίση του κάθε Χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του.

Απαγορεύεται η αποστολή ή η μετάδοση παράνομου υλικού από τον Χρήστη μέσω του Ιστοτόπου. Απαγορεύεται η δημοσίευση μέσω του Ιστοτόπου οποιουδήποτε υλικού που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων και/ή είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, καταχρηστικό, βίαιο, δυσφημιστικό ή υποκινεί σε ενέργειες που επισύρουν ποινική δίωξη. Απαγορεύεται επίσης στους Χρήστες να προκαλούν ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο, σε ανήλικα άτομα, να προβαίνουν σε πλαστογράφηση ή αλλοίωση των αναγνωριστικών των άλλων Χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση σε σχέση με την προέλευση του υλικού που μεταδίδεται μέσω του https://qproperties.gr/ , καθώς και να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν ή χρησιμοποιούν οποιοδήποτε άλλο μέσο για την εγκατάσταση οποιασδήποτε ανεπιθύμητης διαφήμισης ή οποιουδήποτε άλλου υλικού σχετικού με την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή ιστοσελίδων τρίτων, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα που είναι ανεπιθύμητα από το πρόσωπο που τα λαμβάνει, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη προώθηση υλικού. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων προσώπων με οποιονδήποτε τρόπο. Με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου, συμφωνείτε και δεσμεύεστε να μην θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του και να μην παρεμποδίσετε την πρόσβαση οποιουδήποτε Χρήστη στον παρόντα Ιστότοπο.

Ενδεικτικά, απαγορεύεται η κατάχρηση της παρόντος Ιστοτόπου με τη συνειδητή μετάδοση ιών, δούρειων ίππων (trojan) και άλλων κακόβουλων προγραμμάτων ή επιζήμιου λογισμικού. Απαγορεύεται η απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον παρόντα Ιστότοπο και στον διακομιστή της ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένη με τον Ιστότοπο μας. Αναλαμβάνετε επίσης την ευθύνη να μην επιτίθεστε στον Ιστότοπο μέσω άρνησης παροχής υπηρεσιών. Η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Με τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ο Ιστότοπος και η QRES δεν φέρουν καμία ευθύνη για περιεχόμενο με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται από τον Ιστότοπο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η QRES ενστερνίζεται ή αποδέχεται αυτού του είδους το υλικό. Επιπλέον, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι με τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου ενδέχεται να εκτεθείτε σε προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο περιεχόμενο.

Σε περίπτωση που η QRES ενημερωθεί ότι οποιοδήποτε υλικό προκαλεί ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει άμεσα στη διαγραφή του υλικού αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του Xρήστη που παραβιάζει τους Όρους του παρόντος. Ο Ιστότοπος, οι διαχειριστές του και η QRES δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν με οποιαδήποτε αστυνομική ή δικαστική αρχή, ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε Χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιο υλικό ή πληροφορίες. Ως Χρήστες δεσμεύεστε να παρέχετε στον Ιστότοπο στοιχεία πλήρη, ορθά και ακριβή, να συμμορφώνεστε με τους κανόνες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, να απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τις παραδεκτές αρχές των χρηστών ηθών χρήση του Ιστοτόπου και να μην παραβιάζετε κάθε είδους δικαιώματα τρίτων προσώπων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης προκαλέσει τεχνική δυσλειτουργία στον Ιστότοπο ή στα συστήματα που μεταδίδουν τον Ιστότοπο στους Χρήστες, ο εν λόγω Χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω δυσλειτουργία και επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης της ζημίας.

Επιπλέον, ο Χρήστης του Ιστοτόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον Ιστότοπο και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που ο Χρήστης αναρτά, δημοσιεύει ή προχωρά σε άλλου είδους μετάδοση μέσω των υπηρεσιών του Ιστοτόπου και γενικά σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων.

Αντικείμενο των υπηρεσιών

Μέσω του Ιστοτόπου, η QRES παρέχει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα νέα, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τις δράσεις/δραστηριότητές μας. Οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου μας παρέχονται αποκλειστικά για την προώθηση και διάθεση των εμπορικών προϊόντων της QRES. Κατά συνέπεια, δεν έχετε το δικαίωμα να μεταπωλήσετε, να παράσχετε άμεσο σύνδεσμο, να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε, να παρακολουθήσετε (π.χ. μέσω προγραμμάτων spider, scrape), να παρουσιάσετε, να κατεβάσετε ή να αναπαράγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο μας για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό, χωρίς την άδεια της QRES.

Εμπιστευτικότητα

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που δηλώνονται κατά τη στιγμή της συλλογής. Η QRES μπορεί επίσης να διαβιβάσει δεδομένα σε άλλες οντότητες του Ομίλου, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών στους οποίους έχουμε αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παρόχων φιλοξενίας, παρόχων εφαρμογών ιστότοπου, webmasters.

Δεν θα πουλήσουμε, ούτε θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ούτε θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί αποποίησης ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η QRES αποκλείει όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις σχετικά με αυτόν τον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του που παρέχονται ή ενδέχεται να παρέχονται από οποιεσδήποτε οντότητες του Ομίλου ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανακριβειών ή παραλείψεων σε αυτόν τον Ιστότοπο και/ή στη βιβλιογραφία της QRES, και αποκλείει κάθε ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου από εσάς. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, την άμεση απώλεια κερδών (είτε η απώλεια αυτών των κερδών δύναται να προβλεφθεί, είτε προέκυψε κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων είτε έχετε ενημερώσει την QRES για την πιθανότητα μιας τέτοιας πιθανής απώλειας), τη ζημία που προκλήθηκε στον υπολογιστή σας, στο λογισμικό υπολογιστών, στα συστήματα και στα προγράμματα και στα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτά ή οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση, επακόλουθη και συμπτωματική ζημία.

Οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ισχύουν μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Διαθεσιμότητα

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό οποιωνδήποτε λήψεων, προγραμμάτων και κειμένων που διατίθενται μέσω αυτού του Ιστότοπου. Απαγορεύεται η αναδιανομή ή αναδημοσίευση οποιουδήποτε μέρους αυτού του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένης της αναδιανομής ή αναδημοσίευσης χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της QRES. Η QRES δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία από αυτόν τον Ιστότοπο θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη ή χωρίς σφάλματα, παρόλο που παρέχεται με τις καλύτερες υπηρεσίες.

Cookies

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, αυτός ο Ιστότοπος της QRES χρησιμοποιεί cookies για να μπορούμε να ανακτούμε τα στοιχεία του Χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του Ιστότοπού μας για να καταστεί δυνατή η λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και η ευκολία χρήσης για τα άτομα που την επισκέπτονται. Ορισμένοι από τους συνεργάτες μας μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και, εν γένει, όλων των αρχείων, πλην των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων/συνεργατών/φορέων), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της QRES και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συνθηκών και συμφωνιών. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες τρίτων παρόχων προσφέρονται στον Ιστότοπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργαζόμενων φορέων, σωματείων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και, ως εκ τούτου, οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μετάφραση, προσαρμογή, αναπαραγωγή, διάδοση, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση δεδομένων σε άλλο υπολογιστή με οποιονδήποτε τρόπο των κάθε είδους πληροφοριών (στο σύνολό τους, μέρος τους ή περίληψη) που παρέχονται στον παρόντα Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσής τους στο διαδίκτυο ή της παροχής των πληροφοριών στο διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της QRES.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον Ιστότοπο

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιαδήποτε σελίδα αυτού του Ιστοτόπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Εάν δημιουργήσετε σύνδεσμο προς μια σελίδα αυτού του Ιστοτόπου, το κάνετε με δική σας ευθύνη και οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που ορίζονται παραπάνω θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς μέσω της σύνδεσης με αυτόν.

Σύνδεσμοι από αυτόν τον Ιστότοπο

Ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Η διασύνδεση του παρόντος Ιστοτόπου με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων πραγματοποιείται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών. Οι εν λόγω ιστοσελίδες δεν τελούν υπό τον έλεγχο της QRES και, ως εκ τούτου, η QRES δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητά τους, το περιεχόμενό τους, την πολιτική απορρήτου τους, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Δεν παρακολουθούμε και δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων άλλων μερών στους οποίους παραπέμπει ο παρών Ιστότοπος. Οι απόψεις που εκφράζονται ή το υλικό που εμφανίζεται σε τέτοιες ιστοσελίδες δεν είναι απαραίτητα κοινές ή υποστηρίζονται από εμάς και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είμαστε ο εκδότης αυτών των απόψεων ή του υλικού. Σας ενημερώνουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων. Ενθαρρύνουμε τους Χρήστες μας να είναι ενήμεροι όταν φεύγουν από τον Ιστότοπό μας και να διαβάζουν τις δηλώσεις απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων. Θα πρέπει να αξιολογείτε εσείς οι ίδιοι την ασφάλεια και την αξιοπιστία οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτόν τον Ιστότοπο ή στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω αυτού του Ιστότοπου, πριν αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σε αυτήν. Η QRES δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία με οποιονδήποτε τρόπο και αν προκληθεί, που προκύπτει από την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους από εμάς.

Κατά συνέπεια, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη χρήση ιστοσελίδων τρίτων, ο Χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες φέρουν αποκλειστικά την πλήρη ευθύνη (αστική και ποινική) για την ασφάλεια, τη συμμόρφωση με το νόμο, την εγκυρότητα του περιεχομένου τους και την παροχή των υπηρεσιών τους, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη από πλευράς του Ιστότοπου QRES. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Ιστότοπος της QRES αποδέχεται με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων στους οποίους παραπέμπει ή με τους οποίους συνδέεται.

Ανακοίνωση πνευματικών δικαιωμάτων

Πνευματικά δικαιώματα και άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υφίστανται σε όλο το κείμενο που αφορά την QRES και το πλήρες περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου.

Επικοινωνία

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την QRES Cyprus Ltd με έδρα την Λευκωσία, Κύπρος, Ακροπόλεως 66, Στρόβολος 2012, Τηλ: 2160002000, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ανωτέρα βία

Κανένα από τα δύο μέρη δεν ευθύνεται έναντι του άλλου μέρους για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από οποιαδήποτε συμφωνία, η οποία οφείλεται σε γεγονός που δεν μπορεί να ελεγχθεί από το εν λόγω μέρος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, θεομηνίας, τρομοκρατίας, πολέμου, πολιτικής εξέγερσης, πολιτικής αναταραχής, πράξης της πολιτικής ή στρατιωτικής εξουσίας, σεισμού, πλημμύρας ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή ανθρωπογενούς γεγονότος εκτός του ελέγχου μας, το οποίο προκαλεί τη λήξη μιας συμφωνίας ή σύμβασης που έχει συναφθεί και δεν θα μπορούσε εύλογα να προβλεφθεί. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που επηρεάζεται από το γεγονός αυτό ενημερώνει αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για το γεγονός αυτό και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε συμφωνίας που περιέχονται στο παρόν.

Απαλλαγή Ευθύνης

Η παράλειψη ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη να επιμείνει στην αυστηρή εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε συμφωνίας ή η παράλειψη ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο το οποίο δικαιούται βάσει του παρόντος, δεν συνιστά παραίτηση από αυτό και δεν προκαλεί μείωση των υποχρεώσεων βάσει των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε συμφωνίας. Καμία παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε συμφωνίας δεν ισχύει, εκτός εάν δηλώνεται ρητά ως τέτοια και υπογράφεται και από τα δύο μέρη.

Περιορισμός της ευθύνης

Η QRES δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία λόγω σφάλματος, ανακριβειών προκύπτει από τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου καθώς και για οποιαδήποτε διακοπή, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών σε αυτού του Ιστοτόπου , για ιούς, που μεταδίδονται από τον Ιστότοπο ή για οποιοδήποτε τρίτο μέρος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ή για οποιοδήποτε σφάλμα ή ζημία που προκαλείται από πράξη ή παράλειψη ενέργειας από τη χρήση του περιεχομένου αυτού του Ιστοτόπου.

Επιπλέον, ελλείψει διαφορετικής υποχρεωτικής νομικής ρύθμισης, η QRES σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται έναντι των Χρηστών βάσει οποιουδήποτε νόμου σχετικά με ειδικές, τυχαίες και επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου.

Γενικά

Το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχετικές διεθνείς συνθήκες διέπουν τους παρόντες Όρους . Με την πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο, συναινείτε στους παρόντες Όρους και στην αποκλειστική δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την εν λόγω πρόσβαση. Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξαιρέσεων και περιορισμών που αναφέρονται παραπάνω), τότε η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα διαχωριστεί από τους παρόντες Όρους και οι υπόλοιποι Όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η παράλειψη της QRES να επιβάλει οποιαδήποτε από τις διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους, ή η παράλειψη άσκησης οποιασδήποτε δυνατότητας καταγγελίας, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από τις εν λόγω διατάξεις και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε συμφωνίας ή οποιουδήποτε μέρους της, ή το δικαίωμα μετέπειτα να επιβάλει κάθε διάταξη. Οι παρόντες Όροι δεν τροποποιούνται, διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται παρά μόνο εγγράφως και υπογεγραμμένοι από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της QRES.

Κοινοποίηση αλλαγών

Η QRES διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την κρίση της και η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου θα σημαίνει ότι αποδέχεστε οποιαδήποτε προσαρμογή στους παρόντες Ορους. Εάν υπάρξουν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας ή οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών, θα τις ανακοινώσουμε στην αρχική μας σελίδα και σε άλλες βασικές σελίδες του Ιστότοπού μας. Συνεπώς, σας συνιστούμε να διαβάζετε τους παρόντες Όρους σε τακτική βάση.

Οι παρόντες Οροι αποτελούν μέρος της συμφωνίας μεταξύ ημών και του Χρήστη. Η πρόσβασή σας σε αυτόν τον Ιστότοπο και η χρήση αυτού υποδηλώνει την κατανόηση, τη συμφωνία και την αποδοχή των Όρων που περιέχονται στο παρόν.